میان وعده های مایع

 • LSCT-01 کیسه لوله مرغی غذای مرطوب گربه

  LSCT-01 کیسه لوله مرغی غذای مرطوب گربه

  قول ما همه مواد از مزرعه خود ما و کارخانه ثبت شده بازرسی و قرنطینه چین است. هر دسته از مواد پس از آمدن به کارخانه بازرسی می شود.برای اینکه مطمئن شویم موادی که استفاده می کنیم 100٪ طبیعی و سالم هستند.حیوان خانگی Advantage ما از سال 1998 با تولید کننده 250000 متر مربع برخورد می کند. متشکل از 6 کارگاه پردازش استاندارد بالا است.ما 20 مزرعه مرغ، 10 مزرعه اردک، 2 کارخانه کشتار مرغ، 3 کارخانه کشتار اردک، 1500 تن در روز داریم.ما R&A خودمان را داریم...
 • اسنک گربه کیسه ای لوله تن ماهی LSCT-02

  اسنک گربه کیسه ای لوله تن ماهی LSCT-02

  قول ما همه مواد از مزرعه خود ما و کارخانه ثبت شده بازرسی و قرنطینه چین است. هر دسته از مواد پس از آمدن به کارخانه بازرسی می شود.برای اینکه مطمئن شویم موادی که استفاده می کنیم 100٪ طبیعی و سالم هستند.حیوان خانگی Advantage ما از سال 1998 با تولید کننده 250000 متر مربع برخورد می کند. متشکل از 6 کارگاه پردازش استاندارد بالا است.ما 20 مزرعه مرغ، 10 مزرعه اردک، 2 کارخانه کشتار مرغ، 3 کارخانه کشتار اردک، 1500 تن در روز داریم.ما R&A خودمان را داریم...
 • LSCT-03 Bonito Tube Pouch Cat Wet Food

  LSCT-03 Bonito Tube Pouch Cat Wet Food

  قول ما همه مواد از مزرعه خود ما و کارخانه ثبت شده بازرسی و قرنطینه چین است. هر دسته از مواد پس از آمدن به کارخانه بازرسی می شود.برای اینکه مطمئن شویم موادی که استفاده می کنیم 100٪ طبیعی و سالم هستند.حیوان خانگی Advantage ما از سال 1998 با تولید کننده 250000 متر مربع برخورد می کند. متشکل از 6 کارگاه پردازش استاندارد بالا است.ما 20 مزرعه مرغ، 10 مزرعه اردک، 2 کارخانه کشتار مرغ، 3 کارخانه کشتار اردک، 1500 تن در روز داریم.ما R&A خودمان را داریم...